POMOST NA ZALEWIE MIETKOWSKIM,

Mietków, Dolnośląskie